De la mà

Acollida, acompanyament i inclusió social de persones immigrades africanes en situació de vulnerabilitat a la ciutat de Barcelona.

 

1.  Què és el Projecte ‘De la mà’?

L’objectiu general del projecte ‘De la mà’ és contribuir a la inclusió social de persones immigrades africanes en situació vulnerable a la ciutat de Barcelona, mitjançant accions d’acollida, acompanyament i formació prelaboral.

Aquest objectiu es desglossa en tres objectius específics:

 • Facilitar l’autonomia personal mitjançant informació sobre l’entorn en què viuen, el funcionament de la societat d’acollida i l’accés als recursos socials de la ciutat.
 • Facilitar la millora de competències bàsiques instrumentals i transversals mitjançant accions formatives prelaborals.
 • Facilitar la inserció social mitjançant l’enfortiment de la xarxa social de suport
2.  A qui va adreçat?

El projecte s’adreça a persones d’origen africà en situació d’extrema vulnerabilitat que viuen en condicions insalubres a naus industrials abandonades, cases ocupades o bé es troben circumstancialment visquent al carrer.

3.  Accions
 • Informació de primera acollida a persones sense llar o en situació d’infrahabitatge (empadronament, obtenció de la targeta sanitària, informació sobre aspectes legals…)
 • Facilitació en l’accés a recursos (a través d’acompanyaments físics, suport en les despeses de transport)
 • Assessorament jurídic en matèria d’estrangeria.
 • Accions de formació prelaboral
 • Activitats i tallers de coneixement de l’entorn
 • Enfortiment de la xarxa social de suport
4.  Finançament

Aques projecte es finança amb el suport de:

 • Ajuntament de Barcelona – Direcció de Serveis d’Atenció i Acollida d’Immigrants
 • Generalitat de Catalunya. Secretaria d’Igualtat Migracions i Ciutadania
 •  Recursos propis