Qui som

CEHDA és una organització no governamental fundada l’any 2007 per persones ghaneses residents a Catalunya amb l’objectiu de millorar les condicions de vida
de persones africanes en general i ghaneses en particular, a Catalunya i a Ghana, així com la creació de vincles interculturals que ajudin a trencar estereotips i promoguin una societat mes humana. 

La principal motivació de CEHDA és treballar pel desenvolupament cultural, ambiental i humà de Ghana i per apropar la realitat de Ghana a la societat catalana. Amb el pas del temps, l’entitat ha crescut gracies a la participació de persones catalanes i ghaneses que col·laboren en els diferents projectes que CEHDA te en funcionament.

Què fem?

Recolzem projectes a Ghana de caràcter social i ambiental, i a Catalunya duem a terme projectes d’acompanyament, formació i acollida residencial a persones migrades, prioritàriament africanes però no exclusivament, en situació de vulnerabilitat, tot buscant sortides en el terreny de l’agricultura ecològica. També realitzem activitats de sensibilització sobre la vulneració de drets en el procés migratori i sobre la realitat de les persones migrades un cop arribades.

Com ho fem?

A Ghana treballem de la mà de persones locals,  i a Catalunya ho fem amb persones africanes i catalanes que es vinculen professional o voluntàriament als projectes.

A Ghana duem a terme el projecte “Children’s project” on recolzem a les famílies extenses que es queden a càrrec de nens i nenes que per alguna raó no són amb els seu pares biològics, per tal que segueixin estudiant. Duem a terme projectes de caràcter ambiental i de sensibilització sobre el fet migratori.

A Catalunya duem a terme, de la mà d’entitats especialitzades,  formacions en agricultura ecològica, i fomentem l’autoocupació a través del cultiu i repartiment de cistelles de verdures. Disposem de dos espais d’acollida cedits per particulars per les persones que participen al projecte, majoritàriament africanes en situació vulnerable.

També fem acompanyament a les persones africanes nouvingudes en situació de carrer a Barcelona, amb assessorament, recolzament lingüístic, espai de trobada, etc.

Transparència

Com estem organitzats?

 La nostra junta
  • Presidenta: Naima Salrà Camps:
  • Secretari: Richard BaduvAgyemang
  • Tresorera: Maria Casanovas Jansà
  • Vocal: Ana Elia Ramón Hidalgo
  • Vocal: Marta Gallego Garcés
  • Vocal: Rashid Abubakar Iddrisu
 El nostres estatuts
 Com ens hem finançat l’any 2016
  • Fonts de finançament pròpies (quotes de socis, donatius i vendes): 22,8 %
  • Fonts de finançament públiques: 28,8 %
  • Fonts de finançament privades: 48,4 %
 A què destinem els diners?

Aqui teniu les comptes d’explotació de 2016