Fes-te sòcia/soci

Per un món glocal* just i sostenible #JofaigCEHDA100/30

Donacions Català-01 (1)

 *El pensament i l’acció glocal es pot resumir en la combinació d’aquestes dues maneres de fer:
pensa globalment i actua localment i pensa localment i actua globalment.

(Més informació: Murga-Menoyo i Novo, 2017).

.


CEHDA a culturala greena human project

La força d'una sola persona no pot aixecar un pes pesat


Justícia migrant

Millorem les oportunitats de persones migrades a Catalunya i de comunitats rurals al Savannah Region de Ghana.

Camp de conreu ecològic

Al camp cultivem amb llavors locals i sense productes agroquímics per tal d’afavorir l’autonomia

Sensibilització

Creiem que la sensibilització i la formació són el motor del canvi.

Col.labora

El nostre equip és divers, proactiu i enriquidor. Et convidem a que col·laboris.