CEHDA a culturala greena human project

La força d'una sola persona no pot aixecar un pes pesat


Children's Project

Projecte de recolzament a les famílies extenses que es queden a càrrec de nens i nenes que per alguna raó no són amb els seu pares biològics.

Organic Farm

Al camp cultivem amb llavors locals i sense agroquímics per tal de recuperar les pràctiques tradicionals que afavoreixen l’economia circular i la sostenibilitat ambiental.

Letrina compostera

A Sawla no hi han latrines en bon estat. Amb l'ajut dels joves de Sawla hem construit una letrina compostera com a projecte pilot. Esperem construir-ne mes en el futur

Youth of Sawla

Activitats informatives, formatives al voltant del procés migratori, donant informació sobre les dificultats del viatge i l’arribada a Europa