CEHDA a culturala greena human project

La força d'una sola persona no pot aixecar un pes pesat


Justícia migrant

Millorem les oportunitats de persones migrades a Catalunya i de comunitats rurals al Savannah Region de Ghana.

Camp de conreu ecològic

Al camp cultivem amb llavors locals i sense productes agroquímics per tal d’afavorir l’autonomia

Sensibilització

Creiem que la sensibilització i la formació són el motor del canvi.

Col.labora

El nostre equip és divers, proactiu i enriquidor. Et convidem a que col·laboris.