Camp de conreu ecològic

Al camp cultivem amb llavors locals i sense productes agroquímics per tal d’afavorir l’autonomia i l’economia circular, així com la recuperació de pràctiques locals sostenibles i respectuoses amb el medi.

El camp també és l’espai on els nens i nenes del Children’s Project aprenen sobre les plantes locals i el cultiu ecològic. La collita del camp es destina als àpats d’algunes de les activitats de CEHDA o es ven a escala local per tal de cobrir despeses dels projectes a Ghana.

En aquests moments estem treballant en la implementació de nous projectes al camp encaminats a la recuperació, reconeixement i cura d’arbres locals, així com en la implementació de projectes de conreu de regadiu aprofitant l’aigua de pluja i amb la proposta de construcció d’un pou.

 

Amb el suport de:

ajsvh