De peus a terra

Aquest és un projecte de formació en l’adquisició de competències per a l’ocupació i d’acompanyament a la inserció laboral

L’objectiu d’aquest projecte és facilitar una millora de la situació laboral de les persones acollides mitjançant la capacitació tècnica, tot potenciant l’accés normalitzat al mercat laboral, i fent-ne seguiment posterior. Les accions del projecte inclouen:

  • Pràctiques a un espai agrícola a Maçanet de la Selva
  • Tallers d’informació laboral (contractes, legislació laboral…)
  • Recerca d’empreses per regularitzar la situació administrativa de les persones beneficiàries

 

Amb el suport de:

Rocaipi