Projectes a Ghana

CEHDA treballa al nord-oest de Ghana promovent el desenvolupament cultural, ambiental i humà
de joves a la comunitat de Sawla.


Els principals objectius de CEHDA a Sawla són:

  • Potenciar les possibilitats de comunitats rurals i urbanes per a desenvolupar un estil de vida d’acord amb el medi i que, per tant, siguin sostenibles ambientalment i socialment.
  • Potenciar el desenvolupament humà de comunitats rurals més empobrides a facilitant l’accés a la cobertura de les necessitats bàsiques.
  • Potenciar i recuperar les expressions culturals tradicionals pròpies que s’han anat perdent i que són un element fonamental de reafirmació cultural.