Plantem la llavor

Acollida residencial, acompanyament i formació en agroecologia per a persones d’origen africà en situació vulnerable.

 

1. Què és Plantem la Llavor?

El projecte vol promoure la inclusió sociolaboral tot oferint un període d’acompanyament i formació competencial i tècnica que permeti als beneficiaris reajustar el seu projecte migratori.  Inclou un itinerari formatiu en agroecologia per a persones migrades en situació vulnerable. Les àrees de treball del projecte són les següents:

 • Formació bàsica en horticultura ecològica (en col·laboració amb la Cooperativa Conreu Sereny de Badalona).
 • Visites de coneixement de projectes i empreses agrícoles.

2. A qui va adreçat?

El col·lectiu a qui va adreçat el projecte Plantem la llavor és el de persones, majoritàriament joves, d’origen africà i en situació vulnerable. Es tracta de persones que no disposen dels recursos socials que els permetin assentar-se a la nostra societat amb èxit (irregularitat jurídica, manca de coneixement de l’entorn i les llengües oficials, xarxa social feble, baixa qualificació professional, etc). S’enfronten, doncs, a barreres lingüístiques, culturals, administratives i sociolaborals que els dificulten l’accés als drets de ciutadania, i que demanen respostes específiques d’acompanyament, orientació i formació.

Alhora, però, moltes d’aquestes persones procedeixen d’entorns rurals en què l’activitat agrícola té un rol central en el manteniment de les economies familiars. Aquest és un actiu de gran valor, i el projecte contribueix a l’actualització d’aquest potencial amb una formació en agricultura ecològica que els permet una millora de la seves competències laborals.

3. Activitats

3.1. Activitats de coneixement de l’entorn.

Periòdicament, s’organitzen accions perquè els beneficiaris millorin el seu coneixement de la societat catalana i del seu entorn més immediat, i s’impliquin en activitats comunitàries.

-Participació a festes locals de Sant Vicenç dels Horts (Fira d’entitats), Badalona (Fira de de Sant Roc, Festa del Badiu, Mostra d’entitats de Llefià) i Barcelona (La Mercè), mitjançant la venda d’artesania i gastronomia africanes.

-Facilitació de l’accés a recursos socials de la comunitat on viuen (Centre de Salut, Biblioteca,etc).

-Organització de tallers de salut i d’accés al sistema sanitari en col·laboració amb l’associació CEPS Salut, l’Agència de Salut Pública de Barcelona i el Programa Especial de Malalties Infeccioses Vall d’Hebron-Drassanes.

-Programació de diverses visites de coneixement del país i activitats lúdiques.

-Facilitació de l’accés als usuaris de menys de 25 anys a programes de foment de l’esport (Fundació Esportsalus)

3.2. Accions de reconstrucció del projecte migratori

-Realització de tutories de seguiment amb els beneficiaris del projecte per ajudar-los a reformular les seves expectatives migratòries i evitar situacions de frustració.

-En col·laboració amb els Serveis Jurídics del Punt d’Informació al Nouvingut de Badalona, s’ofereix als usuaris assessorament en matèria d’estrangeria.

3.3. Accions de millora de competències per a l’ocupació

3.3.1 Curs d’intoducció a l’horticultura ecològica

Durant els mesos de primavera-estiu els beneficiaris assisteixen a un curs d’horticultura ecològica. Es tracta d’una formació bàsica d’entre 100 i 150 hores que coorganitzem amb l’Associació Conreu Sereny de Badalona. Aquesta formació permet adquirir la formació tècnica i pràctica a l’hort. La metodologia utilitzada és participativa i no directiva, de manera que les persones beneficiàries són part activa en la definició de continguts de les sessions i accions realitzades.

El curs facilita els aprenentatges bàsics següents:

 • La rotació de cultius
 • L’elaboració d’un pla de plantació i sembra segons la temporada
 • L’adquisició d’una bona higiene postural en el treball de la terra
 • El reconeixement i utilització de les eines i maquinària agrícoles
 • El reconeixement de la textura de la terra i estat òptim per treballar-la
 • El reconeixement dels diferents materials per fer una pila de compost
 • El marcatge de les parcel·les per al conreu
 • Les tècniques de cavar per evitar herbes en el conreu
 • El muntatge d’un sistema de reg per degoteig i microaspersió
 • La sembra i plantació d’hortalisses diverses
 • El repicatge de planters d’hortalisses
 • La realització d’encoixinats
 • El tractament bàsic de plagues i malures
 • L’agricultura biodinàmica (influència de la lluna)
 • L’ús de canyes per a les tomaqueres

A més, el curs serveix per fomentar l’autogestió dels alumnes, potenciant la seva presa de consciència pel que fa a les possibilitats d’utilitzar l’horticultura ecològica com a eina d’autoocupació. També s’hi treballen habilitats de relació interpersonal i altres competències com la creativitat, la responsabilitat, la planificació del temps, la presa de decisions i l’adaptació als imprevistos.

També es realitza un mòdul d’Introducció a l’Emprenedoria Agroecològica que permet una primera aproximació a nocions bàsiques de producció (pla d’inversions i planificació anual) i de comptabilitat i comercialització (llibre caixa, fixació de preus,etc.)

3.3.2. Mitjançant la col·laboració de voluntaris, s’organitzen espais de conversa que permeten la millora de les competències de comprensió i expressió oral en llengües catalana i castellana.

Paral·lelament els usuaris participen a cursos de llengua catalana del Consorci per la Normalització Lingüística i de les Escoles d’Adults.

3.4. Accions per facilitar una sortida laboral que millori la seva situació social mitjançant la prospecció territorial i la col·laboració amb empreses i propietaris agrícoles.

3.4.1 Prospecció empresarial
Tasca de prospecció en l’àmbit agrari per obrir línies de col·laboració. Contactem amb empreses d’agricultura ecològica, en especial les que tenien alguna activitat d’horta, per tal d’arribar a acords per fer pràctiques formatives després del curs d’introducció a l’horticultura ecològica. Fins ara, s’ha contactat amb més de 100 empreses del sector. Fruit del treball de prospecció realitzat, s’han establert les vies de col·laboració següents:

3.4.2 Visites de coneixement de projectes agrícoles
Al llarg del curs d’agroecologia, i per complementar-ne els continguts, es realitzen visites a diverses explotacions d’agricultura ecològica. Les empreses que fins ara han col·laborat en l’organització de visites al han estat:

Cal Rosset (Sant Vicenç dels Horts)
Horta Ecològica Pla de Munt (Palafolls)
Germans Pàmies (Balaguer)
El Vergel de las Hadas (Fogars de la Selva)
Josep Orra (Les Lloses)
Can Pentinet (Montagut)
Enric Navarro Rossell (Albons)

3.4.3 Pràctiques formatives a empreses
En finalitzar el curs d’agroecologia, els alumnes realitzen pràctiques a empreses mitjançant acords de col·laboració amb diverses empreses agroecològiques. Aquestes pràctiques, els serveixen com a complement de la seva formació. Les empreses que hi han col·laborat fins ara són:

Maria Rovira Duran (Piera)
Riera Villagrasa S.L (Premià de Dalt)
Cal Garbella- Anna Molner Ventura (Torrelles de Llobregat)
Pere Tugas Vallès-Les Marines (Viladecans)
Cal Notari – Olivier Chantry (Sant Boi de Llobregat)
Cal Rosset (Sant Vicenç dels Horts)
Agri-ma SL (Castellbisbal)
Aurora del Camp (El Masnou)
El Molí d’en Vendrell (Santa Eulàlia de Ronçana)
Joan Manel Ortega (Les Franqueses del Vallès)

3.5 Accions de suport a les necessitats d’allotjament, manutenció i transport

A més de diposar, en la majoria dels casos, d’un recurs residencial durant el temps de durada del seu itinerari, els beneficiaris del projecte reben suport per cobrir les despeses de transport, manutenció i altres necessitats bàsiques.

4. Finançament

 • Fundació Roca i Pi
 • Ajuntament de Badalona
 • Obra Social de La Caixa
 • Diputació de Barcelona