Projectes a Ghana

Des de fa més de deu anys  donem suport  al desenvolupament de projectes locals que cobreixin necessitats locals per tal que els i les joves del poble no hagin de marxar per falta de possibilitats laborals locals de qualitat i sostenibles.

Les activitats que duem a terme a Ghana es concentren principalment a Sawla, una població localitzada a la Savannah Region, al nord-oest del país. Aquesta és una regió de gran riquesa cultural que es dedica principalment a l’agricultura i al comerç. Sawla, amb una població actual diversa d’uns 10.000 habitants és un poble únic i alhora un poble com tants altres de la regió d’on cada any migren moltes persones cap a les grans ciutats o cap a Europa per falta de perspectives d’un futur encoratjador al poble.

  • Facilitem l’accés a l’educació a nens i nenes en risc d’exclusió social.
  • Duem a terme projectes de caràcter ambiental com ara el conreu ecològic amb participació local.
  • Oferim espais per a parlar sobre temes ambientals o socials en funció d’interessos locals, com ara trobades per parlar sobre el fet migratori o la salut.
  • Promovem la revitalització d’expressions culturals tradicionals pròpies com un element fonamental de reafirmació local.
  • Potenciem iniciatives que promoguin inquietuds locals adreçades al desenvolupament d’oportunitats laborals locals i sostenibles.