Projectes a Ghana

Des de fa més de deu anys  donem suport  al desenvolupament de projectes locals que cobreixin necessitats locals per tal que els i les joves del poble no hagin de marxar per falta de possibilitats laborals locals de qualitat i sostenibles.

Els programes de codesenvolupament de CEHDA es desenvolupen principalment a la comunitat de Sawla, al nord de Ghana. Sawla és una població localitzada al Savannah Region, al nord-oest de país. Aquesta és una regió de gran riquesa cultural que es dedica principalment a l’agricultura i al comerç. Sawla, amb una població actual diversa d’uns 10.000 habitants procedents d’una desena de grups ètnics diferents. En els últims anys, la seva producció agrícola s’ha convertit en cada cop més dependent de l’exterior i hi ha moltes persones que han pensat que ja no val la pena dedicar-s’hi a l’agricultura o viure-hi a la zona i decideixen migrar cap a les grans ciutats o cap a Europa per falta de perspectives d’un futur encoratjador al poble.

Durant la pandèmia mundial de la Covid 19 hem dut a terme un procés de reflexió per avaluar els projectes a Ghana i redirigir esforços cap a projectes autosostenibles i resilients a mig i llarg plaç. Els programes a Ghana s’enmarquen sota l’objectiu de treballar per garantir un medi ambient saludable i motor d’un desenvolupament humà sostenible.

 • Facilitem l’accés a una educació basada també en sabers locals a alumnat local
 • Duem a terme projectes de caràcter ambiental i educatiu com ara el conreu ecològic amb participació local a través del Eco-farm
 • Oferim espais per a parlar sobre temes ambientals o socials en funció d’interessos locals
 • Promovem la revitalització d’expressions culturals tradicionals pròpies com un element fonamental d’orgull, reafirmació cultural i resiliència local.
 • Potenciem iniciatives que promoguin inquietuds locals adreçades al desenvolupament d’oportunitats laborals locals i sostenibles.

 

Resiliència a través dels nostres sabers i llavors

Des del 2021,i amb el suport de la comunitat local, socis i sòcies, l’Associació Fora de Quadre, la Fundació Espigoladors, WIACT, AHEAD, EduAlter, i de l’Agència Catalana de Cooperació per al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya treballem a Sawla la recuperació de llavors i sabers locals amb vistes a millorar la resiliència local legitimant oportunitats locals resilients alhora que es promouen coneixements locals que complementen els currículums escolars actuals.

Durant el 2021 s’ha realitzat les següents activitats:

1. Creació d’un banc de llavors ancestral del poble  “Ancestral Seed Home” amb participació comunitària. En aquest banc s’emmagatzemen més de 40 tipus de llavors locals. El procés ha inclós les següents tasques:

 • Cerca, ubicació i adquisició de llavors locals.
 • Documentació i classificació de les llavors i arbres segons ús, per gènere i ètnia, característique ecològiques, culturals, etc.
 • Acondicionament de les instal.lacions del banc de llavors.
 • Conreu al camp experimental de CEHDA de les llavors locals per al seu manteniment.
 • Entrevistes d’avaluació amb els i les elders, agricultores i agricultors del valor i qualitat del banc de llavors.

2. La millora i manteniment del viver d’arbres natius amb la col.la boració de WIACT: “Ancestral Tree Nursery”.  El procés ha inclós les següents tasques:

 • Acondicionament d’instal.lacions del viver.
 • Cura del planter.

3. Difusió a escoles dels sabers ancestrals i sostenibles sobre llavors locals.  El procés ha inclós les següents tasques:

 • Identificació i reunió amb els i les elders locals per aportar coneixements sobre llavors ancestrals que es recullen en un llibre educatiu.
 • Reunions escoles de Sawla.
 • Disseny i realització de concurs de dibuix d’arbres ancestrals amb més de 500 alumnes de la comunitat de Sawla.
 • Redacció de llibre didàctic sobre arbres i llavors ancestrals per a ús escolar i comunitari en llengües locals.
 • Entrega i plantatge comunitari arbres a les escoles i instal.lació de dipòsits d’aigua per regar arbres.

4. Creació d’un espai d’emmagatzematge i distribució de llavors locals per al poble “Ancestral Seed Storage”.  El procés ha inclós les següents tasques:

 • Condicionament de l’espai d’emmagatzematge.
 • Compra o adquisició de llavors locals.
 • Inauguració del Ancestral Seed Storage i difusió dels serveis oferts juntament amb presentació del banc de llavors.
 • Conreu de llavors pel seu manteniment i demostració de conreu ecològic.

5. Realització de 10 capacitacions en agricultura ecològica sobre sabers i llavors locals.  El procés ha inclós les següents tasques:

 • Identificació i reunió amb els i les elders per fer les capacitacions.
 • Invitació comunitaria a les capacitacions en agricultura ecològica.
 • Capacitacions a agricultors/es (joves de Sawla) i per a nens i nenes de dues escoles.

6. Construcció i posada en funcionament del molí “Ancestral Seeds Mill” per al processament de llavors locals.  El procés ha inclós les següents tasques:

 • Construcció de les instal.lacions on s’ubica el molí.
 • Compra del molí i posada en marxa.
 • Difusió del molí i les seves condicions per moldre.

7. Generació de documents audiovisuals per a la difusió al nord global d’històries glocals del nord de Ghana.  El procés ha inclós les següents tasques:

 • Documentació i prospecció a Ghana per a la recollida de material audiovisual a Ghana
 • Rodatge audiovisual sobre la vulneració de drets econòmics, ambientals i socials al Nord de Ghana i les propostes per treballar per contribuir a revertir la situació.
 • Edició, postproducció de so i color, subtitulació i traducció, disseny i grafisme, formats.

 

Durant el 2022 i 2023 a Ghana es farà:

8. Anàlisi de mercat, prospecció i testeig de venda de productes ecològics locals. El procés inlcou les següents tasques:

 • Investigació i anàlisi de mercats locals i nacionals de productes orgànics.
 • Investigació possibilitats empacatge local ecològic i testeig.
 • Disseny de marca que promogui el coneixement ancestral.
 • Moldre gra per fer farina d’alguns dels cultius del camp experimental per testeig.
 • Producció de 100 paquets de llavors (o farines de llavors) eco per al pilotatge de venda.
 • Elaboració de catàleg de productes.
 • Difusió del catàleg de productes a mercats locals i nacionals.
 • Entrevistes a comerços on pilotarem venda de productes sobre l’atractiu/interès del producte.
 • Avaluació per part de les dones de l’interès, reptes i motivació de processar, empaquetar i vendre productes ecològics de llavor local.

9. Investigació-acció participativa comunitària

 • Identificació de persones coneixedores de formes de cura resilients de la terra.
 • Reunions de diàleg col·lectiu: per la documentació i classificació de reptes i oportunitats.

10.  Pilotatge experimental de sistemes agrícoles ancestrals

 • Identificació de pagesos/terres interessats en testejar cultius ancestrals.
 • Tallers de compost i sensibilització DDT i elaboració de compost comunitari.
 • Conreu experimental a diferents camps de la comunitat.

11. Programa extraescolar d’aprenentatges tradicionals i de resiliència

 • Disseny de tallers adaptats a necessitats locals amb mentors/es elders i/o artesanes.
 • Tallers al Afterschool Program al terreny CEHDA.
 • Construcció i cura del planter dels vivers a escoles.

12. Activitat de promoció d’alimentació local amb receptes de llavors ancestrals.

 • Indagació en profunditat i entrevistes comunitàries a dones elders de diversos grups ètnics per recuperar receptes locals ancestral i mantenir el Ancestral Seed Bank (2021).
 • Documentar productes/receptes locals que les dones elaboren per la seva promoció i revalorització.
 • Construcció cuina local i tenda per la venda de menjar.
 • Promoció i inauguració de la cuina i la tenda “Food shop” de menjar i elaboració de menú local.

13. Diagnosi sobre la construcció de relacions de gènere

 • Contacte amb entitats locals feministes.
 • Construcció de protocols de diagnosi amb input d’entitats locals.
 • Proposta de pràctiques per incorporar en activitats durant en 2022 en endavant.

A Catalunya, també desevolupem des del 2021 el programa de Resiliència a través dels nostres sabers i llavors amb activitats d’Educació per al Desenvolupament com ara:

14. Sentipensant en xarxa les vulneracions de drets sobre sobirania alimentària i medi ambient per nodrir el projecte al llarg del seu desenvolupament.  El procés ha inclós les següents tasques:

 • Col·loquia espai públics de barri connectat a la xarxa del Bon Cistell de CEHDA (a Sant Andreu, La Sagrera i Sant Antoni) sobre els vincles entre el model de consum local i els efectes al sud global i per impulsar accions que ho reverteixin.
 • Un taller sobre les desigualtats a Catalunya en l’accés a una alimentació saludable per part de col.lectius en situació de risc i sobirania alimentària dins del context de la Capitalitat de Barcelona per l’Alimentació Sostenible.

 

Durant el 2022 i 2023 a Catalunya i a Europa es farà:

15. Activitat per continuar sentipensant la Justícia migroambiental en xarxes locals i internacionals aliades.  El procés inclou les següents tasques:

 • 3 webinars internacionals amb entitats africanes, catalanes i europees per retroalimentar-nos i conèixer altres propostes i projectes de sensibilització, mobilització i incidència.
 • Sessió formativa a professorat català.

16. Activitat de sensibilització ciutadana i Setmana Migrambiental Glocal. El procés inlcou les següents tasques:

 • Realització de  5 xerrades a centres educatius catalans.
 • Realització de 10 projeccions amb col.loqui en sales de cinema o equipaments similars.
 • Disseny i organització amb entitats aliades catalanes d’un seminari per compartir projectes glocals que s’estan treballant des de el territori català sobre la vulneració del dret al medi ambient i a la sobirania alimentària dels pobles així com el seu vincle amb els patrons de consum del nord global.

17. Generació de documents audiovisuals d’efecte multiplicador.

 • Documentació i prospecció a Catalunya per la recollida de material audiovisual de l’experiència pilot amb persones diverses.
 • Rodatge audiovisual del projecte educatiu pilot amb participació comunitària i de testimonis de persones migrades com a  eina educativa.
 • Edició, postproducció de so i color, subtitulació i traducció, disseny i grafisme, formats.

18. Tallers pilot amb referents diverses i experiencials de DDHH, justícia migrambiental i treball en horts escolars.

 • Identificació horaris i formats concrets pels  tallers segons necessitats.
 • Realització de 3 sessions de treball i intercanvi amb l’equip d’educadors/es ambientals de l’Ajuntament de St Cugat del Vallès amb expertesa en el treball amb horts escolars.
 • Realització de 60 tallers amb primària.
 • Realització de 30 tallers amb secundària.

19. Incidència oferint recomanacions polítiques des de les bases a institucions ghaneses i europees.

 • Reunions amb actors de govern local i regional a Ghana.
 • Entrevista en ràdios i televisió regional a Ghana.
 • Trobades a Brussel·les amb representants de les institucions Europees (temes d’inclusió i diversitat i migració i canvi climàtic).
 • Duos trobades amb responsables polítics i de l’administració catalana.

Publicació  “This is your home”

Any: 2022 Localització: Sawla, Regió Savannah a Ghana
Public objectiu: alumnat, professorat i comunitat de Sawla i rodalies
Coautores: la comunitat de Sawla i rodalies i CEHDA-Ghana
Amb la col·laboració de: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD)

Portada This is your home

Documentals: Aprenent del nord de Ghana

Any: 2021-2022 Localització: Ghana/Catalunya
Col·laboradors: CEHDA, ACCD i Taller Estampa

 Fora de quadre teaser 2 docus