Projectes a Catalunya

CEHDA treballa a Catalunya en l’acompanyament, l’acollida, la formació i l’autoocupació de les persones immigrades africanes  en situació vulnerable així com per apropar la realitat d’aquest col.lectiu a la societat d’acollida.


Els principals objectius de CEHDA a Catalunya són:

  • Apropar la societat catalana i la ghanesa a través d’expressions culturals com la música.
  • Donar a conèixer la realitat de les persones ghaneses a Catalunya així com aproparnos a al seva cultura.
  • Dinamització del col.lectiu ghanés a Catalunya.
  • Acompanyament de les persones ghaneses nouvingudes en el seu procés d’arribada i integració.