El Bon Cistell

El Bon Cistell és un projecte de sensibilització i distribució de verdures ecològiques a Barcelona que vol contribuir a:

  • Apropar el consum agroecològic a sectors de la població que en resten al marge.
  • Conscienciar la població de la importància d’establir una relació entre les persones productores i les consumidores que es basi en criteris de subsidiarietat (com més a petita escala, millor), sostenibilitat ambiental, compromís social i equilibri territorial.
  • Reforçar el petit comerç de proximitat mitjançant acords de col·laboració amb establiments comercials de barri tot potenciant circuits curts de comercialització.
  • Facilitar la inserció laboral de persones en risc d’exclusió social.

Consulta la pàgina web El Bon Cistell per fer una comanda i per conèixer més el projecte.

Amb el suport de:

Logos Bon cistell 2021