Cehdaghana

CEHDA participa a un curs de formació del projecte d’intercanvi euromediterrani EXPRESSIONS IN DIALOGUE a Tallinn (Estònia)