Coaching experiencial

Coaching experiencial de benestar  i d’intel·ligència grupal  per entitats i empreses per millorar habilitats de col·laboració a través d’aproximacions interseccionals i interculturals que generin cultures laborals mes inclusives, creatives, resilients, efectives i satisfetes.

Acompayem a equips per millorar el treball en equip i el benestar laboral. Competències que podem desenvolupar amb els vostres equips:

  • Formació en equitat de gènere i en la mirada intersectional: reconeixement de biaxos inconscients.
  • Comunicació efectiva: escolta activa, feedback assertiu, comunicació no violenta.
  • Adaptació i resiliència: saber identificar què ens posa fora de la zona de confort i capitalitzar en capacitats i aprenentatges per adaptacions a noves situacions.
  • Reflexionar de manera transformadora: reconèixer i diagnosticar reptes laborals (personals o grupals) per poder canviar dinàmiques d’equip.
  • Capacitat de treball en entorns interculturals: Transmetre idees i escoltar amb la ment oberta a diferents cosmologies i epistemologies per major creativitat i innovació. Identifica els teus biaixos inconscients i prejudicis.
  • Capacitats d’anàlisi de xarxes: Formació en Net-Map per canvis estratègics.
  • Millora de la gestió: desenvolupa una consciència grupal de treball i d’assoliment de fites comunes a través de la millora de la gestió del temps, compromís grupal, acords comuns i reunions efectives.

Per a més informació contacteu-nos cehdaghana@cehdaghana.org