Camp de conreu ecològic

Al camp cultivem amb llavors locals i sense agroquímics per tal de recuperar les pràctiques tradicionals que afavoreixen  l’autonomia i l’economia circular, així com la recuperació de pràctiques sostenibles i respectuoses amb el medi.

El camp també és l’espai on els nens i nenes del Children’s Project aprenen sobre les plantes locals i el cultiu ecològic. La collita del camp destina als àpats del Children’s project o es venen per cobrir despeses dels projectes a Ghana.