Camp de conreu ecològic

Des de CEHDA hem adquirit dos terrenys. En un d’ells cultivem amb llavors locals i sense agroquímics per tal de recuperar les practiques tradicionals que afavoreixen  l’autonomia i independència de la població, així com la recuperació de pràctiques sostenibles i respectuoses amb el medi.

El camp també és un bon espai on els nens i nenes del Childre’ns Project poden anar a participar i col·laborar de la collita d’aliments, la plantació de llavors i/o neteja, conjuntament amb altres joves i persones involucrades en Cehda a Sawla. Els aliments que s’obtenen de la plantació es destinen als àpats del Children’s Projecte, i altra part es ven per cobrir les despeses dels projecte a Sawla.