Les/els Joves de Sawla

Amb el grup de joves de Sawla, molts dels quals volen emigrar a les grans ciutats o a Europa, realitzem activitats informatives, formatives i de discussió al voltant del procés migratori.

Donem informació de primera mà sobre les dificultats del viatge i l’arribada a Europa, per a què, les decisions, es prenguin en base a informació contrastada. Un dels objectiurs d’aquestes trobades es acompanyar-los en la implementació de projectes locals que millorin la seva qualitat de vida, que és el que constitueix, en gran mesura, una alternativa a la migració.