Els Joves de Sawla

Amb el grup de joves de Sawla, persones que majoritàriament manquen feina estable, tenen pocs ingressos i volen emigrar a Europa, realitzem activitats informatives, formatives i de discussió al voltant del procés migratori.

Donem informació de primera mà sobre les dificultats del viatge i l’arribada a Europa, per a què, les decisions, es prenguin en base a informació real. L’objectiu final és poder acompanyar en el procés d’implementació d’activitats generadores d’ingressos que és el que, en definitiva, constitueix una alternativa a la migració.