Les/els Joves de Sawla

Amb el grup de persones joves de Sawla, moltes de les quals volen migrar a les grans ciutats o a Europa, hem realitzat al llarg dels anys activitats informatives, formatives i de discussió al voltant del procés migratori.

Donem informació de primera mà sobre les dificultats del viatge i l’arribada a Europa, perquè, les decisions, es prenguin d’acord amb informació contrastada. Un dels objectius d’aquestes trobades és mirar d’acompanyar en la implementació de projectes locals que millorin la seva qualitat de vida, que és el que constitueix, sobre manera, una alternativa a la migració.

També hem realitzat activitats  i tallers al voltant d’altres temes variats i d’interès tals com potabilització d’aigua, escalfament global, salut ambiental i residus tecnològics, tallers d’enquadernació de llibretes i salut reproductiva, amb nois i noies.

En aquests moments, i gràcies a una donació de motocicletes, estem en vistes de poder engegar algun tipus de projecte productiu cooperatiu al voltant del transport.

 

Amb el suport de:

ajsvh