Projecte Children

Aquest és un projecte educatiu transformador local que dona suport a famílies extenses locals oferint un servei de reforç escolar i d’aprenentatge experiencial local  per tal que la canalla s’engresqui i es motivi a seguir aprenent a l’escola i al poble en general.

A Ghana, des de l’any 2007, donem suport mitjançant aquest projecte a famílies extenses que es queden a càrrec de nens i nenes que, per diverses raons, no són amb el seus pares o mares biològiques. Històricament aquests nens i nenes corren el risc de ser enviats a orfenats on solen perdre el contacte amb la seva cultura local i es desvinculen socialment dels seus parents.

Amb aquesta iniciativa s’alleuja la càrrega afegida, social i econòmica, d’aquestes famílies, posant a disposició de les famílies activitats lúdiques pedagògiques per la canalla i suport econòmic per cobrir necessitats escolars (com ara compra de llibres, material escolar) i mèdiques.  Així acompanyem a aquests nens i nenes en el desenvolupament de les seves inquietuds i capacitats per a que juntament amb les seves families puguin gaudir d’una infància, juventut i adultesa més enriquidores per a tots i totes.

El projecte també permet a les famílies vincular-se a un projecte amb el qual treballar conjuntament i de forma transformadora cap a un futur amb majors oportunitats locals per a elles i per als infants.  Més enllà de l’educació formal, una part important de les activitats que volem oferir de manera creixent, i d’acord amb el feedback de la comunitat, es centra en la revitalització de la cultura tradicional  mitjançant jocs, danses, històries i música. Algunes d’aquestes expressions artístiques tradicionals s’han anat perdent i, juntament amb la comunitat local, creiem que són molt importants per la seva reafirmació com a persones i com a col·lectiu.

Actualment, estem en un moment de revisió del projecte,  estudiant possibilitats per millorar la seva viabilitat econòmica i una major participació local en el desenvolupament d’activitats que promoguin els sabers locals. Amb l’objectiu de què el projecte funcioni de forma autosostenible, aquests darrers anys hem treballat de forma participativa en la capacitació d’un equip local. Ens queda feina per fer, perquè els projectes a Sawla siguin totalment sostenibles econòmicament a escala local. En aquest sentit estem iniciant col·laboracions locals i internacionals per desenvolupar projectes econòmicament rendibles i afins als objectius de CEHDA.

 

Amb el suport de:

ajsvh