XAMA Ambassadors

Apostem per les empreses com a motor de canvicap a la millora de les capacitats en interculturalitat de la societat catalana 

.

Aquesta aposta es materialitza en la XAMA o Xarxa d’Ambaixadores MigrAmbiental, una plataforma que reuneix, de manera simbiòtica a empreses, entitats de suport i persones migrades per millorar  la inserció sociolaboral de persones migrades dins del sector de la sostenibilitat ambiental alhora que les empreses cobreixen feines amb perfils de qualitat i milloren els seus equips de treball.

Objectius de la plataforma:

 • capacitar a equips de treball en resiliència i interculturalitat perquè siguin més efectius i creatius.
 • la inserció sociolaboral de persones migrades en el món de la sostenibilitat ambiental.

 

A les empreses compromeses amb la sostenibilitat els oferim:

 • Millorar el funcionament dels seus equips de treball mitjançant adquisició de competències interculturals (empatia, resiliència, resolució de conflictes, relativisme cultural, conèixer els marcs dels altres).
 • Acompanyament perquè les empreses tinguin accés àgil i efectiu a personal format per a suplir necessitats laborals.
 • Oportunitat de millorar el balanç social o millorar la responsabilitat social corporativa i aportant a l’economia del bé comú.
         Serveis que oferim a les empreses:
 • Accés a xarxes o borses de candidats de persones d’origen divers. Posem a aquestes empreses en contacte amb persones migrades amb ganes de treballar així com amb entitats de referència.
 • Teambuilding intercultural: Acompanyem a empreses amb ganes de tenir un impacte socioambiental concret en la creació d’equips de treball creatius i amb capacitats interculturals mitjançant la realització de tallers de teambuilding sobre interculturalitat i resiliència.
 • Facilitem la contractació de persones migrades mitjançant assessorament i acompanyament en l’àmbit jurídic-administratiu amb empreses petites i mitjanes.

 

A les persones migrades els oferim:

 • Intermediació amb empreses per a la inserció laboral.
 • Revalorar les competències tècniques de les persones usuàries en els tallers que fa la xarxa
 • Ampliar les competències transversals de les persones beneficiàries mitjançant derivacions i formacions
 • Donar veu i amplificar les experiències de migració i resiliència de ciutadans i ciutadanes catalanes

 

Amb el suport de:

Financadors i colab

 

En col.laboració amb: 

Logo_Conreu_Sereny